Instytut Pamięci Narodowej patronem Turnieju!

Przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia jak ogólnopolski turniej piłkarski bardzo ważna jest współpraca z zaufanymi partnerami. W naszym przypadku takim partnerem jest niewątpliwie Instytut Pamięci Narodowej.
IPN objął Turniej patronatem, oraz ufundował jako nagrody dla uczestników własne wydawnictwa w postaci atrakcyjnych książek i gier planszowych. Ważne było również wsparcie merytoryczne w postaci udostępnionych przez Instytut materiałów.
Dziękujemy Panu Jarosławowi Szarkowi, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej za entuzjastyczne podejście do idei Turnieju i wszelkie wsparcie, a także Panom Mateuszowi Markowi- Naczelnikowi Wydziału Edukacji Historycznej i Rafałowi Leśkiewiczowi- Dyrektorowi Biura Informatyki za okazaną pomoc.
ipn.gov.pl