Kibice Razem Polonia Warszawa

Współorganizatorem turnieju jest ośrodek Kibice Razem Polonia Warszawa– projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dbałość o pozytywny wizerunek kibica i profesjonalizację działań istniejących organizacji kibicowskich, aktywne włączanie się kibiców w działania społeczne i aktywności w ramach lokalnego środowiska (na szczeblu dzielnicy, miasta czy nawet kraju) przy równoczesnym zachowaniu zasady zdrowej konkurencji między klubami.