Minister Edukacji Narodowej wspiera nasz Turniej!

Turniej piłkarski będący wydarzeniem sportowym podkreśla istotną rolę aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju dzieci. Niemniej jednak przy jego organizacji ważne były dla nas również kwestie wychowania w duchu patriotycznym i związane z tym akcenty edukacyjne. Tym bardziej jest nam miło, że patronatu nad Turniejem udzielił Minister Edukacji Narodowej! Przypomnijmy, że obecne ministerstwo zostało utworzone w 2006 roku, ale jego tradycje sięgają aż do 1773 roku, kiedy powstała Komisja Edukacji Narodowej, uznawana za pierwsze na świecie „ministerstwo” zajmujące się edukacją i oświatą. Obecnie MEN odpowiada za politykę państwa w zakresie edukacji od przedszkoli aż po egzaminy maturalne.

www.gov.pl/web/edukacja