Wesołych Świąt :)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Partnerom
i Sympatykom szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów!

Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego
Patriotyzmu „Niezwyciężeni”

Opublikowany w Inne