Turnieju im. Karola Wojtyły o Puchar PGE – 18 maja 2020 roku

📣Szanowni Państwo, 18 maja 2020 roku przypada 💯rocznica urodzin Karola Wojtyły! Z tej okazji Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu „Niezwyciężeni”, wychodzi z inicjatywą zorganizowania „Turnieju im. Karola Wojtyły o Puchar PGE” dla dzieci urodzonych w 2010 roku, aby przy okazji zdrowej sportowej rywalizacji w duchu fair play przybliżyć tą wyjątkową postać. 🇵🇱🇻🇦⚽️🏆

O osobie Ojca Świętego powiedziano i napisano już bardzo wiele, co nie zwalnia nas jednak z obowiązku ciągłego przypominania o Jego postaci, zwłaszcza w kontekście młodego pokolenia.

W ślad za słowami św. Jana Pawła II: „Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk, zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości…” w wydarzeniu oprócz aspektów czysto piłkarskich ważnymi będą także te związane z Ojcem Świętym, jak wystawy tematyczne, prelekcje, czy inne działania edukacyjne. Jako organizatorom zależy nam, aby uczestnicy, goście, kibice i obserwatorzy, do których idea Turnieju dotrze także za pośrednictwem mediów, oprócz uczestnictwa w profesjonalnych rozgrywkach piłkarskich, uczcili też pamięć św. Jana Pawła II. Postać, która powinna być przecież tym bliższą „młodym piłkarzom”, dzięki docenieniu przez Karola „Lolka” Wojtyłę roli sportu i zamiłowania do uprawiania piłki nożnej, oraz innych dyscyplin tak w latach dzieciństwa i młodości, jak również w późniejszych okresach życia.

⚽️Turniej odbędzie się 16 maja 2020 roku w Krakowie. Wezmą w nim udział 24 zespoły z Polski i z zagranicy. Sponsorem głównym turnieju jest PGE Polska Grupa Energetyczna‼️

❗️🧐😃W kolejnych tygodniach znajdziecie na naszej stronie nowe materiały i informacje dotyczące Turnieju im. Karola Wojtyły o Puchar PGE. Bądźcie z nami!💪🙂

#TurniejKarolaWojtyły
#grupaPGE
Grupa PGE